Aj Vás trápi problematika správneho vedenia evidenčného listu odpadu a ohlasovacej povinnosti?

Alebo sa staňte naším zákazníkom pri vývoze kuchynského odpadu a evidenciu odpadu budeme viesť za Vás
Jednoduchšie sa to už nedá !!!Pre našich zákazníkov sme ako jediná firma pripravili možnosť prihlásenia sa do online evidencie odpadov, ktorej podkladom sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzka), ako aj odberateľom a následne tieto údaje o množstve odpadu, dátumu odvozu spracované do elektronickej podoby pre potrebu vedenia evidenčného listu. V elektronickej podobe si viete kontrolovať celkový report vývozu kuchynského odpadu, v prípade úradných kontrol si viete rýchlo a pohodlne vytlačiť celkový report, alebo vopred vyplnenú ohlasovaciu povinnosť o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

evidenčné listy
ročné hlásenia
kódy nakladania

Evidencny list a rocne hlasenie
Rocne hlasenie a kody nakladania s odpadom

jednoducho a pohodlne
bez zbytočných pokút
podľa platnej legislatívyPodľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ ,pôvodca odpadu, sprostredkovateľ a  obchodník si vedie evidenciu odpadu a podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ, pôvodca odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov na vzore tlačiva vMŽP SR č. 366/2015. Údaje musia obsahovať presne zaradený názov odpadu, jeho kategóriu, kódu nakladania, kód činnosti a celkové množstvá odobratého odpadu ako aj identifikačné údaje odberateľa odpadu.Evidencia kuchynského odpadu na Slovensku

Staňte sa naším zákazníkom
pri vývoze kuchynského odpadu, jedlé oleje a tuky a čerpajte výhody ktoré ponúkame

Evidenciu odpadov vedieme za Vás
Systém online evidencie Vášho odpadu
Najlepšia cena výkupu použitého oleja a tuku
Najefektívnejší zber, vývoz kuchynského odpadu

info@espik.sk       infolinka: 0950 401 401

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA - office
0950 401 401
info@espik.sk